MALÝ VÝROBEK VYSOKÉ KVALITY

EMS99 je firma specializovaná na výrobu razidel pro balící průmysl, kombinuje řemeslnou tradici s moderními technologic-kými systémy tak, aby mohla na-bídnout svým zákazníkům stan-dardizované i personalizované vý-robky.

Dodržování stanovených doda-cích podmínek je naší prioritou. Zdá se to být samozřejmostí, ale současný stav dodávek základní-ho materiálu tento cíl ztěžuje.

Naše razidla se uplatní v mnoha odvětvích, zvláště v lékárenském, kosmetickém a seminářském prů-myslu.

Naše výrobky jsou zhotovovány ze za studena lité tvrzené a ryté oceli.

Tvrzená ocel zaručuje tvrdost a dlouhou životnost, tradičně vyrytý vzor umožňuje jasnou a přesnou ražbu.

SPECIALIZOVANÁ FIRMA
TÝKAJÍCÍ SE DODÁVEK
VYSOKÁ KVALITA

SEE THE TECHNICAL CARD TO REQUEST A QUOTE